Ont så bra texter

2c-b upp i rumpan, bästa sättet att ta det

2019.11.21 20:34 isnesngt 2c-b upp i rumpan, bästa sättet att ta det

Har mycket erfarenhet utav 2c-b och olika doseringar. Har snortat ett par gånger men oftast har det blivit att svälja med tanke på hur jävla ont det svider och rinner om snoken efter intag. Började bolla med idén om att rövpanna 2c-b och bestämde mig tillslut för att bara köra på, och jävlar vad nöjd jag blev med resultatet.
Körde en dos på 15mg, hade bestämt mig för att ta mer ursprungligen men hade glömt bort hur lite jag hade kvar i zippen. "aja får väl köra ändå, borde väl få några feel-good känslor iallafall" tänkte jag. Är van med att svälja 50mg doser så 15mg förväntade jag mig inte för mycket ifrån, men jävlar vad överraskad jag blev.
Efter cirkus 5 minuter började jag känna mig jävligt vågig och humöret bara steg och steg.
T+10 så började texter att höjas/sänkas i nyanser, blev ljusare och mörkare. Trodde att jag började närma mig peak vid det här laget eftersom on-set time är mycket snabbare än när man sväljer.
T+30 peakade jag på riktigt. Dessa visuals var något jag aldrig hade upplevt vid andra sätt att inta. Geometriska former låg över hela synfältet som ett filter och de vanliga grön/röda färgerna man brukar få ersattes av regnbågens alla färger. Text var vågigt som fan och allting hade en outline av färgat ljus. Trodde vid flera tillfällen att utryckningsfordon åkte förbi fönstret med blåljus igång men det var bara visuals i periferin. Headspace brukar vara relativt låg på 2c-b men började känna mig som om jag vore på 120-150 ug syra. (Inte för erfaren med den här så höftar på doseringen lite). Glömde vid ett fåtal gånger bort att jag kunde stå upp och blev helt amazed när jag kom ihåg att jag hade musik i hörlurarna via telefonen. Att kunna gå på toa utan att behöva pausa musiken på datorn och fortsätta jamma var ett genombrott för mig. Bättre än uppfinnelsen av hjulet.
T+120 känner hur kalla mina händer börjar bli så värmer dom lite under kallingarna. Börjar fundera på om man borde försöka dra en runk bara för att, aldrig gjort på 2c-b förut så varför inte tänker jag hehe. Tar ett tag att få igång den med tanke på de ihop dragna blodkärlen men med lite tålamod kommer man igång bra. Definitivt den bästa stimulans-runken jag haft i mitt liv, svårt att beskriva faktiskt. Den klassiska tjackrunken ger ju inte så mycket förutom vid tillfället man kommer, 3 timmars runkande belönas direkt. Men vid det här tillfället på 2c-b så var själva runkandet belöningen i sig. Varje rörelse kändes och om man vill så skulle man kunna hålla på lika länge som på tjack. Jag själv ville inte spendera föör lång tid så valde att komma efter en halvtimma och orgasmen kan jämföras med min allra allra första runk jag hade i tonåren. Här snackar vi vågor utav vågor av euforisk lycka. 10/10 bästa runk
Efter ca 3 timmar började peaken att falla och jag var helt nere efter 4½ timmar.
Rent sammanfattat så kommer jag nog aldrig ta 2c-b på något annat sätt än detta. Man slipper helvetet det är att snorta och man slipper det ständiga illamåendet man kan få när man sväljer. Någon annan som känt känslan av en svamp come-up under hela sitt 2c-b rus? Inte så gött.
15mg dos i rumpan slog mitt rus på 60mg oralt med hästlängder, samma batch. Helt sjukt hur rent ruset kändes.
Det är såhär man 2c-b borde upplevas.
submitted by isnesngt to Swedrugs [link] [comments]


2018.06.21 11:38 DilBahadur Jag vädjade till alla 20 av våra Europaparlamentariker, och detta var det enda svaret jag fick!

Den 20 juni röstade utskottet för rättsliga frågor (JURI) för artikel 13 Censur Machine. Men slaget har just börjat: det måste nu vinna på Europaparlamentets plenum. Därför kontaktade jag alla våra EMP, att både de och vi, behöver dem för att skydda vårt Internet mot övervaknings- och censurmaskiner!
Lista över parlamentarikerna som jag mailade:
Cecilia Wikström , EMP representant för Liberalerna, svarade på min vädjan och här är hennes email:
Hej och tack för ditt mail om EUs copyrightdirektiv, Det är alltid roligt med brev från engagerade medborgare och jag hoppas att jag nedan ska kunna ge några svar och klargöranden med anledning av ditt brev. Eftersom jag i skrivande stund har tagit emot över 16 000 brev så hoppas jag att du förstår att jag bara har möjlighet att svara med ett standardbrev, jag ber därför om ursäkt på förhand om det är några särskilda frågeställningar eller argument som du hade i ditt brev som jag inte besvarar eller tar upp här och att jag sannolikt inte kommer att kunna svara på eventuella följdfrågor. Jag ska dock försöka klargöra min syn på frågan så mycket som möjligt.
Jag har avvaktat något med att sända detta svar eftersom förhandlingarna i det ansvariga utskottet har pågått under lång tid och jag ville invänta den slutliga text som röstades om innan jag slutligen tog ställning. Den texten presenterades först igår den 19e Juni. Idag röstade JURI utskottet igenom dessa texter, eftersom jag inte sitter i utskottet kunde jag inte själv delta i omröstningen.
Jag motsätter mig helt införandet av en länkskatt på EU-nivå i enlighet med förslaget för artikel 11 och jag motsätter mig också införandet av ett uppladdningsfilter som skulle riskera att leda till att helt lagligt material skulle kunna blockeras som led i att komma åt olagligt material, vilket är kärnan i artikel 13 som den ser ut nu.
För dig som är mer intresserad skriver jag nedan lite mer i detalj för att förklara processen och mina tankar i den här frågan. Vill du följa mitt arbete i Europaparlamentet kan jag även tipsa dig om mitt nyhetsbrev som kommer veckovis som du kan prenumerera på genom att skriva upp dig på www.ceciliawikstrom.eu eller så kan du följa mig på Facebook.
Med vänliga hälsningar, Cecilia Wikström, Europaparlamentariker för liberalerna
Mitt resonemang om denna fråga Dessa förslag har diskuterats av mina kollegor i rättsliga utskottet (som jag alltså själv inte sitter i) under lång tid och det har vad jag förstått gjorts många försök att hitta vägar framåt särskilt vad gäller artikel 13 för att få till en bättre balans mellan att skydda rättighetshavare å ena sidan och att skydda allmänhetens grundläggande rättigheter å andra sidan.
Det frågan i grunden handlar om är att säkerställa att den som livnär sig som journalist, fotograf, musiker, låtskrivare eller liknande också ska kunna försörja sig på sin verksamhet och få betalt för det som de producerar. Det tycker jag är något helt rimligt men i strävan att nå de målen måste man naturligtvis också ta hänsyn till andra personers legitima intressen och de tekniska lösningar som man väljer måste gå att genomföra utan orimliga konsekvenser.
Jag delar synen att riskerna med att införa ett uppladdningsfilter överväger fördelarna. Ett uppladdningsfilter kombinerat med hot om skadestånd för de plattformar som delar skyddat material skulle i min mening riskera att leda till en situation där även mycket lagligt material skulle riskera att filtreras bort av plattformar som skulle ta det säkra före det osäkra. Självklart ska vi skydda rättighetshavare men inte på bekostnad av andra personer som inte gjort något fel.
Jag tycker istället att det ska finnas en tydlig skyldighet för plattformar att ta ned material som inkräktar på någons rättigheter om de får in en anmälan, självfallet ska det även i dessa fall finnas enkla och snabba mekanismer för att lösa tvister om den vars material togs ned anser att detta skedde på oriktiga grunder.
Vad gäller artikel 11 och den så kallade länkskatten så har detta redan testats i både Tyskland och Spanien och var i båda fall ett fullständigt fiasko. Jag ser ingen anledning att upprepa det misstaget på EU-nivå.
Vad tycker liberala gruppen ALDE? Den liberala gruppen i parlamentet (ALDE) i vilken Liberalerna och Centerpartiet ingår är liksom många andra grupper splittrad i den här frågan. Våra två ledamöter i det rättsliga utskottet är vad jag förstår för både artikel 11 och 13 men en majoritet i gruppen är emot. Europaparlamentet fungerar dock på gott och ont som så att varje ledamot äger sitt mandat och är fri att rösta efter sina värderingar och överväganden. Den liberala gruppens linje är att man vare sig vill ha en länkskatt eller uppladdningsfilter och att utkastet på artikel 13 ska sändas till den europeiska dataskyddsinspektionen (EDPS) för synpunkter.
Processen För dig som är lite mer intresserad av frågan kan det kanske vara intressant även med lite information om själva processen.
Grundförslaget presenterades av kommissionen i september 2016. förslaget sändes sedan till Europaparlamentet och ministerrådet som arbetar parallellt för att enas om en ståndpunkt.
I Europaparlamentet är det rättsliga utskottet (JURI) som är ansvarigt för upphovsrätt så det är dem som har arbetat med förslaget fram tills nu och det var JURI som röstade idag den 20 juni. Utskotten har representanter för alla politiska grupper i parlamentet men bara en liten andel av ledamöterna sitter i JURI utskottet (jag gör det exempelvis inte och röstade därför inte idag). Du kan läsa mer om JURI och vilka ledamöter som sitter i JURI här.
Det utskottet röstar om är parlamentets utgångspunkt för förhandlingarna med ministerrådet. Efter att utskottet har röstat om frågan så går det automatiskt till plenum där alla ledamöter har möjlighet att uttrycka sin mening. Som det fungerar så antas mandatet från utskottet automatiskt om inte minst 76 ledamöter begär en omröstning i plenum. Sker en sådan begäran så får alltså jag och alla andra ledamöter också rösta.
Vid den första omröstningen i plenum röstar man bara ja eller nej till utskottets mandat. Blir det ja som vinner så bekräftas det som det röstades om i utskottet, blir det nej så sätts ärendet upp en månad senare i plenum för ny omröstning där man även kan lägga fram ändringsförslag i plenum som vi alla får ta ställning till.
Ministerrådet där våra nationella regeringar är representerade har en parallell process för att besluta vilken förhandlingsposition de ska ha, den är i denna fråga redan färdig. Det betyder att när parlamentet och rådet på var sin sida har beslutat om sitt mandat så inleds så kallade trepartsförhandlingar (eller triloger) mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen.
För att det ska kunna bli lagstiftning måste parlamentet och ministerrådet slutligen enas om en gemensam syn på frågan, kommissionen har i det skedet framför allt en medlande roll. Förhandlingarna leds från parlamentets sida av de personer som ansvarade för frågan i utskottet och för ministerrådet av det roterande ordförandeskapet (Österrike från och med 1a juli). När förhandlarna anser att de har nått en överenskommelse måste denna bekräftas igen i parlamentet och ministerrådet.
För dig som är intresserad av frågan kan det alltså vara bra att följa den även efter omröstningen i utskottet.
Trevligt att man fick ett svar åtminståne! Tycker bara det är så sorgligt att så få är involverade i att kontakta våra representanter i Europaparlamentet, det hela bottnar väl i folkets okunskap och ovisshet. Det säger nog mycket om hur vårt samhälle är och kommer agera i framtida viktiga sakfrågor.
submitted by DilBahadur to sweden [link] [comments]


2018.06.20 18:57 SwenskTv Detta är vad Cecilia Wikström (Liberalerna) tycker om artikel 11 och 13

Hej och tack för ditt mail om EUs copyrightdirektiv,
Det är alltid roligt med brev från engagerade medborgare och jag hoppas att jag nedan ska kunna ge några svar och klargöranden med anledning av ditt brev. Eftersom jag i skrivande stund har tagit emot över 16 000 brev så hoppas jag att du förstår att jag bara har möjlighet att svara med ett standardbrev, jag ber därför om ursäkt på förhand om det är några särskilda frågeställningar eller argument som du hade i ditt brev som jag inte besvarar eller tar upp här och att jag sannolikt inte kommer att kunna svara på eventuella följdfrågor. Jag ska dock försöka klargöra min syn på frågan så mycket som möjligt.
Jag har avvaktat något med att sända detta svar eftersom förhandlingarna i det ansvariga utskottet har pågått under lång tid och jag ville invänta den slutliga text som röstades om innan jag slutligen tog ställning. Den texten presenterades först igår den 19e Juni. Idag röstade JURI utskottet igenom dessa texter, eftersom jag inte sitter i utskottet kunde jag inte själv delta i omröstningen.
Jag motsätter mig helt införandet av en länkskatt på EU-nivå i enlighet med förslaget för artikel 11 och jag motsätter mig också införandet av ett uppladdningsfilter som skulle riskera att leda till att helt lagligt material skulle kunna blockeras som led i att komma åt olagligt material, vilket är kärnan i artikel 13 som den ser ut nu.
För dig som är mer intresserad skriver jag nedan lite mer i detalj för att förklara processen och mina tankar i den här frågan. Vill du följa mitt arbete i Europaparlamentet kan jag även tipsa dig om mitt nyhetsbrev som kommer veckovis som du kan prenumerera på genom att skriva upp dig på www.ceciliawikstrom.eu eller så kan du följa mig på Facebook.
Med vänliga hälsningar,
Cecilia Wikström,
Europaparlamentariker för liberalerna
Mitt resonemang om denna fråga
Dessa förslag har diskuterats av mina kollegor i rättsliga utskottet (som jag alltså själv inte sitter i) under lång tid och det har vad jag förstått gjorts många försök att hitta vägar framåt särskilt vad gäller artikel 13 för att få till en bättre balans mellan att skydda rättighetshavare å ena sidan och att skydda allmänhetens grundläggande rättigheter å andra sidan.
Det frågan i grunden handlar om är att säkerställa att den som livnär sig som journalist, fotograf, musiker, låtskrivare eller liknande också ska kunna försörja sig på sin verksamhet och få betalt för det som de producerar. Det tycker jag är något helt rimligt men i strävan att nå de målen måste man naturligtvis också ta hänsyn till andra personers legitima intressen och de tekniska lösningar som man väljer måste gå att genomföra utan orimliga konsekvenser.
Jag delar synen att riskerna med att införa ett uppladdningsfilter överväger fördelarna. Ett uppladdningsfilter kombinerat med hot om skadestånd för de plattformar som delar skyddat material skulle i min mening riskera att leda till en situation där även mycket lagligt material skulle riskera att filtreras bort av plattformar som skulle ta det säkra före det osäkra. Självklart ska vi skydda rättighetshavare men inte på bekostnad av andra personer som inte gjort något fel.
Jag tycker istället att det ska finnas en tydlig skyldighet för plattformar att ta ned material som inkräktar på någons rättigheter om de får in en anmälan, självfallet ska det även i dessa fall finnas enkla och snabba mekanismer för att lösa tvister om den vars material togs ned anser att detta skedde på oriktiga grunder.
Vad gäller artikel 11 och den så kallade länkskatten så har detta redan testats i både Tyskland och Spanien och var i båda fall ett fullständigt fiasko. Jag ser ingen anledning att upprepa det misstaget på EU-nivå.
Vad tycker liberala gruppen ALDE?
Den liberala gruppen i parlamentet (ALDE) i vilken Liberalerna och Centerpartiet ingår är liksom många andra grupper splittrad i den här frågan. Våra två ledamöter i det rättsliga utskottet är vad jag förstår för både artikel 11 och 13 men en majoritet i gruppen är emot. Europaparlamentet fungerar dock på gott och ont som så att varje ledamot äger sitt mandat och är fri att rösta efter sina värderingar och överväganden. Den liberala gruppens linje är att man vare sig vill ha en länkskatt eller uppladdningsfilter och att utkastet på artikel 13 ska sändas till den europeiska dataskyddsinspektionen (EDPS) för synpunkter.
Processen
För dig som är lite mer intresserad av frågan kan det kanske vara intressant även med lite information om själva processen.
Grundförslaget presenterades av kommissionen i september 2016. förslaget sändes sedan till Europaparlamentet och ministerrådet som arbetar parallellt för att enas om en ståndpunkt.
I Europaparlamentet är det rättsliga utskottet (JURI) som är ansvarigt för upphovsrätt så det är dem som har arbetat med förslaget fram tills nu och det var JURI som röstade idag den 20 juni. Utskotten har representanter för alla politiska grupper i parlamentet men bara en liten andel av ledamöterna sitter i JURI utskottet (jag gör det exempelvis inte och röstade därför inte idag). Du kan läsa mer om JURI och vilka ledamöter som sitter i JURI här.
Det utskottet röstar om är parlamentets utgångspunkt för förhandlingarna med ministerrådet. Efter att utskottet har röstat om frågan så går det automatiskt till plenum där alla ledamöter har möjlighet att uttrycka sin mening. Som det fungerar så antas mandatet från utskottet automatiskt om inte minst 76 ledamöter begär en omröstning i plenum. Sker en sådan begäran så får alltså jag och alla andra ledamöter också rösta.
Vid den första omröstningen i plenum röstar man bara ja eller nej till utskottets mandat. Blir det ja som vinner så bekräftas det som det röstades om i utskottet, blir det nej så sätts ärendet upp en månad senare i plenum för ny omröstning där man även kan lägga fram ändringsförslag i plenum som vi alla får ta ställning till.
Ministerrådet där våra nationella regeringar är representerade har en parallell process för att besluta vilken förhandlingsposition de ska ha, den är i denna fråga redan färdig. Det betyder att när parlamentet och rådet på var sin sida har beslutat om sitt mandat så inleds så kallade trepartsförhandlingar (eller triloger) mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen.
För att det ska kunna bli lagstiftning måste parlamentet och ministerrådet slutligen enas om en gemensam syn på frågan, kommissionen har i det skedet framför allt en medlande roll. Förhandlingarna leds från parlamentets sida av de personer som ansvarade för frågan i utskottet och för ministerrådet av det roterande ordförandeskapet (Österrike från och med 1a juli). När förhandlarna anser att de har nått en överenskommelse måste denna bekräftas igen i parlamentet och ministerrådet.
För dig som är intresserad av frågan kan det alltså vara bra att följa den även efter omröstningen i utskottet.
submitted by SwenskTv to sweden [link] [comments]